Menadžment coaching za preduzetnike

Radni dan preduzetnika traje 10, 12, ili 14 sati? Na dnevnom nivou preduzetnik ima veliki broj izazova sa kojima se suočava, veliki broj zadazaka i obaveza, klijenata i zaposlenih sa kojima je neophodno da ostane u kontaktu i prati poslovanje. Veliki broj zadataka sa -to do liste- zahteva posvećenost i veliki rad, i često se u toj…

Read more

Milenijalci i kako ih motivisati?

U poslednje vreme sve češće pitanje sa kojim se susrećemo u komunikaciji sa klijentima je: Milenijalci… kako ih motivisati?U mom timu okružena sam Milenijalcima. 😊 Neko će pomisliti „ti si baš srećna osoba“. Iako su Milenijalci često kritikovani od strane prethodnih generacija za njihove stavove na radnom mestu, da li su ta mišljenja tačna ili…

Read more

Kompanijske vrednosti – Moda ili neophodnost? /kako ih definisati i oživeti/

Da bismo razumeli značaj termina kompanijske vrednosti možda bi najbolje bilo da prvo objasnimo jedan drugi, često neuhvatljiv pojam, sa kojim se mnogi muče – Viziju.Vizija jedne kompanije postoji ako, i samo ako, postoje sledeća tri elementa:osnovni razlog postojanja firme osim pravljenja novcatrajne i nepromenljive kompanijske vrednostidalekosežni i hrabro postavljeni cilj kome se teži u…

Read more

Životna priča jednog heroja/lidera

Najveće dostignuće u razvoju liderskih veština i sposobnosti jeste da razumete i prihvatite mitološke aspekte svog herojskog putovanja kaže Sari Van Poelje. Ovaj koncept je jako jednostavan. Ukoliko se setite da ste na putu toga da postanete lider jednog tima prošli kroz određene faze, izazove i zadatke i to stavite na papir mogli biste da…

Read more

Sloboda ili… ništa

Ili kako se osećati dobro u svojoj koži uz pomoć pet sloboda Viržinije Satir.Sigurno ste već više puta čuli da je potrebno da svi „radimo na sebi“. Iako je rad na sebi koristan i čak neophodan kako bi bolje razumeli i sebe i druge, retko se odgovara na pitanje – kako?Kako započeti rad na sebi…

Read more