P.S. Vidi šta si me naterao da uradim

Kao HR konsultant često imam prilike da posmatram timove i pojedince u pasivnom ili aktivnom buntu prema kompaniji, menadžmentu, meni ili najčešće Univerzumu. Naravno, kada je bunt aktivan nekako bude jednostavnije. Tu je, vidljiv je, jasan je i na njemu možemo da radimo.

Continue Reading P.S. Vidi šta si me naterao da uradim

Koju igru igra vaš tim?

Kada nema direktne komunikacije, dešavaju se psihološke igre. Ovakvim igrama ugrožen je ceo kolektiv. Kada prepoznamo destruktivne aspekte psiholoških igara, onda moramo naći način da ih prekinemo ili preveniramo.

Continue Reading Koju igru igra vaš tim?

Žrtveno jagnje kao deo organizacione kulture

Organizaciona kultura i način timskog funkcionisanja jedna je od najvažnijih tema u HR-u. Otkrivanje načina na koji kompanija pristupa izazovima, stresu, konfliktima, ciljevima može biti odlična polazna osnova za rad na unapređenju funkcionisanja jednog sistema.

Continue Reading Žrtveno jagnje kao deo organizacione kulture