RENT-A-HR

Upravljanje ljudskim resursima postaje najvažniji zadatak svakoga ko vodi i najmanji tim ljudi.

Upravljanje ljudskim resursima (HR) u organizaciji ima brojne izazove, a svaki korak svoje posledice. Naš program je jedinstven koncept angažovanja stručnjaka na polju ljudskih resursa koji vam mogu biti podrška u ovim izazovima.


Rent-a-HR program je za vas ukoliko želite da:

 • radite na uspostavljanju HR funkcije ili nekih HR procesa
 • radite na razvoju zaposlenih i/ili na razvoju timova
 • unapredite internu komunikaciju
 

Koraci u sprovođenju Rent-a-HR programa:


1. Sastanak koji ima za cilj preciznu analizu potreba i definisanje specifičnih ciljeva na osnovu čega se formira program za vas i vašu organizaciju.

2. Ponuda sa akcionim planom, dužinom trajanja programa, jasnim koracima, očekivanim, merljivim rezultatima i budžetom.

3. Realizacija programa uz redovno izveštavanje o rezultatima.

Rent-a-HR programi

HR screening je za vas ukoliko želite da dobijete detaljnu analizu i procenu HR procesa.

 • Rezultat – izveštaj sa konkretnim predlozima za unapređenje po svim analiziranim procesima u HR-u
 • Trajanje – 5 konsultantskih dana

Unapređenje HR funkcije je za vas ukoliko želite da unaredite HR procese, uspostavite procedure ili želite da formirate HR odeljenje. 

Ovim programom se sprovode sve HR aktivnosti uz obuku/mentoring nekog od (novo)zaposlenih za dalje sprovođenje i održavanje HR procesa.

 • Rezultat – uspostavljena HR funkcija
 • Trajanje – godinu dana, jedan do tri dana nedeljno u zavisnosti od veličine organizacije

Ukoliko želite da zaposlite najadekvatnijeg kandidata za konkretno radno mesto ovaj program je za vas.

Koraci:

 • Definisanje idealnog kandidata
 • Regrutacija (head hunting, oglašavanje…)
 • Selekcija (analiza CV, testiranje, intervjui baziran na kompetencijama, assessment centar…)
 • Prezentacija 3 najbolja kandidata

Odnos poverenja i lojalnosti između ključnih i kvalitetnih zaposlenih i organizacije treba da se ohrabruje i osnažuje.

 

Koraci:

 • Analiza načina protoka informacija u kompaniji
 • Formiranje strategije interne komunikacije
 • Uspostavljanje dvosmerne komunikacije između menadžmenta i zaposlenih
 • Rešavanje konflikata nastalih usled neadekvatne komunikacije
 • Odgovornosti i nadležnosti zaposlenih za komuniciranje informacija
 • Merenje uspešnosti interne komunikacije

Milovana Glišića 42
34000 Kragujevac, Srbija

063 844 37 27 | 034 253 236

office@balance.rs

2008 – 2020 ⓒ Copyright – Balance Consulting

Web design & Development QTecho