RAZVOJNI PROGRAMI

Vaše zaposlene razvijamo kroz:

 • trening
 • coaching
 • mentoring

Programi se prilagođavaju realnim potrebama organizacije i mogu biti kombinacija individualnog i grupnog rada, kao i kombinacija treninga, coachinga i mentoringa, online i uživo.

Odlikuje ih jednostavnost, inovativnost, praktičnost i otvorenost.

Trening teme:

Upravljanje organizacijom

 • Kreiranje vizije
 • Postavljanje ciljeva
 • Upravljanje promenama
 • Vođenje sastanaka
 • Rešavanje problema
 • Inovativno donošenje odluka
 • Prezentacione veštine


Upravljanje drugima

 • Komunikacija koja inspiriše i motiviše
 • Stilovi vođenja
 • Situaciono liderstvo
 • Efektivan feedback i feedforward
 • Povratna informacija kao alat za razvoj
 • Mentorstvo i razvoj zaposlenih
 • Uspešna komunikacija
 • Motivacioni pristupi zaposlenima
 • Timovi vrhunskih performansi
 • Psihološke igre
 • Upravljanje konfliktima
 • Delegiranje
 • Lider/menadžer kao coach


Upravljanje sobom

 • Upravljanje stresom
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje prioritetima
 • Asertivna komunikacija
 • Inovativno i kreativno razmišljanje
 • Inspiracija i motivacija
 • Emocionalna inteligencija u poslu
 • Fleksibilnost i proaktivnost
 • Osnovni trening za trenere
 • Napredni trening za trenere
 • Prezentacione veštine za trenere
 • Individualni mentoring i coaching program za trenere
 • Kultura, misija i vrednosti organizacije
 • Formiranje i upravljanje sektorom ljudskih resursa
 • Regrutovanje potencijalnih kandidata
 • Selekcija kandidata
 • Napredne metode selekcije
 • Obuka i razvoj zaposlenih
 • Ocena performansi
 • Razgovori sa zaposlenima
 • Motivacija zaposlenih
 • Upravljanje internim komunikacijama

Česte teme coaching programa:

 • Definisanje ličnih i profesionalnih ciljeva
 • Podrška u postavljanju strategije i plana
 • Rad na prioritetima
 • Inspiracija i motivacija
 • Osnaživanje u liderskoj ulozi
 • Podrška u prevazilaženju prepreka ka ostvarenju cilja
 • Kvalitetnije donošenje odluka
 • Povećanje (samo)motivacije
 • Unapređenje komunikacionih i drugih veština
 • Razvoj menadžerskih veština
 • Razvoj liderskih kompetencija
 • Efektivnost i efikasnost u radnom okruženju
 • Balans privatnog i poslovnog života
 • Rad na viziji i vrednostima kompanije
 • Rad na kreiranju timskih ciljeva, njihovom ostvarenju i postavljanju novih ciljeva
 • Rad na ličnom i profesionalnom razvoju članova tima
 • Prevazilaženje konflikata unutar tima i izgradnja timskog duha
 • Mogućnost promene stava i perspektive
 • Povećanje emocionalne inteligencije tima
 • Mogućnosti za porast timske produktivnosti
 • Donošenje timskih odluka
 • Unapređenje interne i eksterne komunikacije
 • 5 disfukcionalnosti tima