Kako uhvatiti viziju?

Da bismo razumeli značaj termina kompanijske vrednosti možda bi najbolje bilo da prvo objasnimo jedan drugi, često neuhvatljiv pojam, sa kojim se mnogi muče – Viziju.

Vizija jedne kompanije postoji ako, i samo ako, postoje sledeća tri elementa:

  • osnovni razlog postojanja firme osim pravljenja novca
  • trajne i nepromenljive kompanijske vrednosti
  • dalekosežni i hrabro postavljeni cilj kome se teži u budućnosti

Mnoge velike i naizgled uspešne firme su se urušile kao kula od karata za jako kratko vreme upravo zbog nedostatka viziije. Zapitajte se koliko su lojalni ljudi koji znaju da rade samo da bi vlasnik imao bolji auto? Da li ste poželjan partner ako vam je danas vrednost usmerenost na klijenta a sutra vaša vrednost postane recimo striktno poštovanje procedura? Koliko ćete da budete motivisani da stignete do cilja ako ne znate kuda idete?

Vizije nema bez postojanja kompanijskih vrednosti. Zbog čega su tako važne? Da li je to samo trend pa svi na svoje sajtove lepe neke vrednosti (i šta sa tako „zalepljenim“ vrednostima) ili tu postoji nešto značajnije?

Kao što vaš lični identitet počiva na vašim vrednostima pa vas ljudi prepoznaju kao „takvu i takvu osobu“ tako i identitet kompanije počiva na kompanijskim vrednostima. Kada postoje i kada se žive kroz konkretno ponašanje zaposlenih, kompanijske vrednosti izuzetno pomažu daljem razvoju.


Kako vrednosti pomažu?

Na prvom mestu pomažu pri donošenju bitnih odluka. Ako ste se opredelili da je vaša vrednost kvalitet proizvoda lakše ćete se odupreti trenutnom trendu koje nameće vaša konkurencija a koji se ogleda u nižoj ceni i nižem kvalitetu proizvoda. Odlučićete se da zadržite kvalitet a da za spuštanje cene potražite drugi način.

Dalje, vaše vrednosti idu u javnost. Postaju deo priče o vama, pomažu vam da kreirate jak brend, izdvajaju vas iz mase drugih kompanija. One su vaša reklama. Ne morate da imate iste vrednosti kao i vaša konkurencija.

Treće, na vašim vrednostima se bazira zapošljavanje i zadržavanje postojećih zaposlenih kroz dugi niz godina. Kada znate koje su vam vrednosti zapošljavaćete ljude koji vrednuju iste stvari. Ako je vrednost vaše firme inovativost i posvećenost kvalitetu nećete ni zaposliti ni zadržati osobu koja radi po sistemu „dovoljno je dobro“, niti će takav zaposleni biti zadovoljan u vašoj kompaniji. Istraživanja pokazuju da je novim generacijama sve više važno koje vrednosti neguje budući poslodavac. Takođe pokazuju da su najbolji zaposleni upravo oni kojima se lične vrednosti poklapaju sa kompanijskim. Već je svima jasno da novac nije najvažniji izvor zadovoljstva i motivacije i da vas neće daleko dogurati na duže staze.


Šta nije vrednost?

Vrednosti su TRAJNE I NEPROMENLJIVE!

Zbog toga, iako u poslednje vreme puno kompanija ističe da je njihova vrednost opisana u sloganu „Work hard, play hard“ to nije vrednost već samo popularan slogan koji dobro zvuči. Teško da ćete u periodu krize na tržištu moći da zadržite devizu „play hard“. Upravo tada, kada je kriza, vaše kompanijske vrednosti dolaze na test.

 

Kako doći do vrednosti?

E, tu dolazimo do onog „lepljenja“. Kada nasumično izaberete neke vrednosti koje vam zvuče OK i postavite ih na sajt, pritom kažete kolegama, ovo su od danas naše vrednosti, bolje da niste ništa ni radili. Najbolji način za određivanje vrednosti je da pitate ljude koji su duže u kompaniji, koji su poštovani od strane kolega i dobri u svom poslu. Pitajte ih da vam kažu šta su vrednosti vaše kompanije. Kada dobijete te vrednosti provucite svaku kroz još nekoliko filtera. Da li bi ta vrednost važila i za 50 godina? Da li biste je zadržali i ako postane smetnja konkurentnosti? Da li biste je zadržali ako napravite novu kompaniju u drugoj delatnosti? Odgovori na ova pitanja pomažu vam da razdvojite kompanijske vrednosti od kompanijskih strategija.


Šta radimo kada živimo vrednosti?

Kada ste uspešno odredili vrednosti sledeći korak je da ih objasnite i sebi i kolegama na nivou konkretnog ponašanja. Šta to tačno zaposleni treba da rade i na koji način, da bi vrednost bila stvarna. Šta se to očekuje od vas kao vlasnika, direktora, menadžera, kafe kuvarice, domara? Ako vam je vrednost odgovornost da li je to u skladu sa vašom navikom da ne odgovarate na email-ove blagovremeno? Ako vam je vrednost otvorena komunikacija da li je u redu da na grešku kolege ukažete nadređenom a da kolegi niste ni reč rekli? U čemu se tačno ogleda vrednost brige o zaposlenima?


I na kraju imam još jedan predlog za vas:

Za početak je sasvim dovoljno da PRESTANETE DA RADITE sve ono što direktno urušava vrednosti koje želite da postoje u vašoj kompaniji. Pitajte kolege, reći će vam šta da prestanete. Eto i prilike da oživite ključnu vrednost – otvorenu komunikaciju.


Ako vam baš ne ide sve ovo, pozovite nas da vam pomognemo.


Dubravka Đorđević