Radni dan preduzetnika traje 10, 12, ili 14 sati?

 

Na dnevnom nivou preduzetnik ima veliki broj izazova sa kojima se suočava, veliki broj zadazaka i obaveza, klijenata i zaposlenih sa kojima je neophodno da ostane u kontaktu i prati poslovanje.

Da li preduzetnik nema vremena?

Veliki broj zadataka sa -to do liste- zahteva posvećenost i veliki rad, i često se u toj “jurnjavi” zaborave one najbitnije stavke za razvoj posla.

Ne zato što je to stvar volje ili izbora, jednostavno preduzetnik dođe do shvatanja da – nema vremena. Nema vremena da se bavi stvarima koje  su od suštinske važnosti za opstanak i razvoj poslovanja, jer je kao pokretač svog biznisa od početka imao u mislima kuda je krenuo, koja je strategija, koje su bitne stepenice za razvoj, gde posebno usmeriti fokus.


Mora sve sam i sve je važno

I, onda se dešava preduzetnički život, i sve male i male stvari koje zavise od pojedinca – pokretača, koje ne može izbeći i nema vremena da shvati da se negde usput izgubio.

Shvata da većinu stvari mora sam da uradi i da bez toga neće ništa dalje funkcionisati.

I, jesu svi oni apsolutno u pravu.

To jesu stavke koje se moraju završiti, od odlaska do pošte, banke, do toga da tražite još jedan papir za knjigovodstvo, još jedan potpis za fakturu, još samo jedna ispravka ponude za klijenta, još samo jedno korigovanje maila kolegi, još samo jedna pomoć oko registratora, još samo jedan odlazak do klijenta da se po koji put objasne razlozi zašto je nešto potrebno…

I svaki taj još jedan zadatak je najvažniji i može ga najbolje uraditi lično pokretač biznisa. 🙂  Ono što se u tom periodu dešava jeste da preduzenik, koji je imao viziju za svoje poslovanje, nema vremena da se više bavi tim važnim delom jer ima još jednu stvar koju mora da završi.


Preduzetnik koji je izgubio viziju

Rad sa preduzetnicima nam je pokazao da se većina upravo nalaze u ovoj ili sličnoj situaciji i to iz razloga jer nisu sigurni kako da naprave dalji korak, daju zadatke drugima i da poveruju da će sve biti u redu, jer jedino oni znaju koliko su volje, truda i ljubavi uložili u ono što rade i koliko im je to važno.

Toliko im je svaki segment važan da ne mogu u trenutku da odvoje šta je zadatak za njih, a šta mogu da delegiraju, šta da ostave za kasnije, a šta je prioritet.

Menadžment coaching za rezultat kod preduzetnika je imao – kristalniju sliku, vraćanje preduzetnika na njegov cilj, postavljanje fokusa za svaki radni dan, delegiranja zadataka, rad na sebi i menjanje uverenja -ne moram sve sam/sama- kroz akcione korake.


Zašto je menadžment coaching dao dobre rezultate kod preduzetnika?

  • Vreme – Preduzetnik nema puno slobodnog vremena na raspolaganju – coaching se alatima fokusira na ono što je važno
  • Akcija – Preduzetnik prepoznaje i ceni akciju, ne voli da “tapka” u mestu. Coaching je praktičan alat koji bez аkcionih koraka ne daje rezultate.
  • Rezultati – preduzetnik voli da “vidi” rezultat, a u coachingu, koji je fokusiran na budućnost, rezultat koji se postavlja jeste prioritet
  • Efikasnost – vreme i rad se ulažu samo u ono što donosi vrednost na dugoročne staze, a ne samo na ono što je danas bitno
  • Fokusiranost – coach ovde uzima podsticajnu ulogu, kako bi usmerio preduzetnika na sve ono zbog čega je započeo posao, kao i na sve ono kako je zamislio i zacrtao u svom poslovanju
  • Ciljevi – kako dalje, čemu težiti, gde smo stali, a gde želimo da idemo.

Kada, sa jedne strane, praktičan alat usmeren na rešenja i budućnost daje rezultate u vidu jasnog pomaka u poslovanju, a sa druge strane imate preduzetnika sa toliko volje i želje za napredovanjem, vizijom, sjajnim radnim navikama, i stavljanjem u akciju svega što je dogovoreno, onda znate da je napravljena prava saradnja.