Kompanijske vrednosti – Moda ili neophodnost? /kako ih definisati i oživeti/

Da bismo razumeli značaj termina kompanijske vrednosti možda bi najbolje bilo da prvo objasnimo jedan drugi, često neuhvatljiv pojam, sa kojim se mnogi muče – Viziju.Vizija jedne kompanije postoji ako, i samo ako, postoje sledeća tri elementa:osnovni razlog postojanja firme osim pravljenja novcatrajne i nepromenljive kompanijske vrednostidalekosežni i hrabro postavljeni cilj kome se teži u…

Read more

Životna priča jednog heroja/lidera

Najveće dostignuće u razvoju liderskih veština i sposobnosti jeste da razumete i prihvatite mitološke aspekte svog herojskog putovanja kaže Sari Van Poelje. Ovaj koncept je jako jednostavan. Ukoliko se setite da ste na putu toga da postanete lider jednog tima prošli kroz određene faze, izazove i zadatke i to stavite na papir mogli biste da…

Read more

Sloboda ili… ništa

Ili kako se osećati dobro u svojoj koži uz pomoć pet sloboda Viržinije Satir.Sigurno ste već više puta čuli da je potrebno da svi „radimo na sebi“. Iako je rad na sebi koristan i čak neophodan kako bi bolje razumeli i sebe i druge, retko se odgovara na pitanje – kako?Kako započeti rad na sebi…

Read more

Neizrečeno u komunikaciji

Otvorena i direktna komunikacija je ideal kome se teži i tokom iskustva u radu sa organizacijama nisam naišao na organizaciju kojoj to nije bio jedan od ciljeva, sa druge strane, nisam naišao na organizaciju koja je taj cilj i ostvarila. Ova informacija me je naterala na razmišljanje o ulogama i razmenama tokom komunikacije unutar timova…

Read more

Zašto je važno da govorimo o coaching-u?

Jer rezultati naših klijenata ukazuju na sve koristi i mogućnosti koje pruža coaching/koučing kao alat.Zato smo za vas pripremili ebook coaching pitanja za samostalno korišćenje kao kratak prikaz coaching sesije.Ebook je samo mali prikaz jednog dela koučing sesije kako bismo vam približili pitanja koja otvaraju potencijale. U partnerskom odnosu sa coach-em kroz sesiju ili sesije možete…

Read more