Da li je teško naći konobara?

Većina poslodavaca se tek od skoro suočava sa realnom situacijom sa HR i situacijomn na tržištu rada. I dok je ranije bilo teško naći školovane menadžere, inženjere i licencirane stručnjake danas postaje teško naći vozača ili konobara. Kako nam analize odliva radne snage pokazuju očekuje se još veći gubitak u godinama koje dolaze. Nekako uprkos svim tim činjenicama, deviza „ako ti nećeš da radiš, ima ko hoće“ i dalje opstaje i ozbiljno troši vreme i sprečava razvoj domaćih kompanija. Zato vas i pitam „Ko se bavi ljudima u vašoj kompaniji?“


Da li ste u tzv.kadrovsku službu stavili bivše knjigovođe pred penzijom ili one koji se baš nisu snašli u komercijali ili vam ceo posao obavlja pravnik jer on „samo“ piše ugovore o radu pa ima vremena? Možda ste ipak svesni da vam treba HR menadžer pa ste zaposlili mladog i ambicioznog kandidata koji to nije imao gde da nauči, ali želi taj posao i trudi se, i sada ni vama nije baš jasno šta dalje. Što se vas tiče vi mu dajete platu a ne vidite šta vam se vraća, zar ne? I postavlja se pitanje – „Da li nam treba i koliko nas košta?“Koliko košta HR?

Da biste znali da li vam treba HR služba i da li na toj poziciji imate ljude koji mogu da odgovore na zahteve posla potrebno je da razumete šta se to promenilo od vremena tzv.„kadrovske“ do današnjeg posla u HR-u.


E, pa ovako, da razjasnimo nekoliko stvari.


To što se nekad smatralo za retko potrebnu i statičnu službu danas je postala jedna od najdinamičnijih oblasti rada. Služba ljudskih resursa je evoluirala i postala neophodan partner svakoj uspešnoj kompaniji. Odavno to više nije posao koji se ograničava na zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih. Danas HR sprovodi mnogo drugih aktivnosti kojima zaposlene osnažuje, uključuje u procese rada, motiviše, prati njihov rad, vodi računa o tome da budu objektivno ocenjeni i pravilno nagrađeni. HR služba u mnogome doprinosi kreiranju poslovne kulture u jednoj kompaniji kao i poslovnog iskustva drugih zaposlenih.


Od osobe koja samo prati postavljena pravila HR menadžer/direktor/partner postao je osoba koja je tu da bude mentor i podrška liderima. Nekada su mu se zaposleni obraćali u nuždi i sa strahom od posledica, danas dolaze po feedback i smernice za dalje napredovanje.


Ranije je HR menadžer jedino imao zadatak da poslovanje održava u funkciji tj. da održava status quo, danas u doba stalnih promena i unapređenja dobija novu ulogu. Njegov  zadatak je, osim održavanja nesmetanog toka poslovanja, upravo i  da bude vodeća snaga u procesima promena i da svojim delovanjem stvori atmosferu u kojoj zaposleni promene prihvataju i teže rastu i razvoju.


HR menadžer do skoro nije imao nikakvog uticaja na kreiranje strategije poslovanja. Danas, kada nema strategije bez ozbiljnog bavljenja ljudima i kada nema napretka bez motivisanih i zadovoljnih zaposlenih HR menadžer dobija mesto za stolom i učestvuje u kreiranju strateških planova. Prateći tržište rada, trendove, vrednosti zaposlenih i budućih zaposlenih i očekivane beneficije, kao i uzimajući u obzir opšte društvene promene HR menadžer je u prilici da pruži značajan doprinos u kreiranju dugoročnih planova.


I da, da se vratimo na novac. Nekada je HR služba bila posmatrana isključivo kao mesto troška jer direktno ne zarađuje novac. Ali da li je tako i danas? Kada sagledamo da je njen doprinos u kreiranju strategije, kreiranju zadovoljstva zaposlenih (koje direktno utiče na učinak), kada zaposlenjem pravog čoveka na pravu poziciju možemo da razvijamo dalje poslovanje,  jasno je da HR služba kreira profit. O uštedi koju dobijate svaki put kada izbegnete pogrešno zapošljavanje, i slanje neadekvatnih ljudi na plaćene obuke, kada vam HR blagovremenim planiranjem zapošljavanja i planom sledljivosti kadrova omogući da vam posao ne trpi usled nepredviđenih situacija nema potrebe ni da govorimo.


Iako ima još mnogo aspekata koji pokazuju evoluiranje HR funkcije, možda je dovoljno da na kraju samo razumemo da više ne važi jedno pravilo za sve, jer ljudi nisu samo resurs, već je potrebno razviti individualan pristup za svakog zaposlenog. Svi pojedinačno su različiti a svi zajedno predstavljaju srž svakog posla.Da li se HR uči?

Ako ste stigli do ovog dela u tekstu sigurno već razmišljate o tome da li osoba koja se u vašoj kompaniji bavi ljudima može uspešno da iznese sve ove zadatke. Da, kompleksno je, ali ništa nije nemoguće naučiti.


Prvu priliku za razvoj imate već 20. septembra kada počinje naš trodnevni trening na kome ćemo se baviti svim značajnim HR temama koristeći konkretne primere iz prakse i interaktivne vežbe.


Vidimo se, tu smo da se razvijamo zajedno.


Autor

Dubravka Đorđević

HR konsultant