Šta je orijentacija za nove zaposlene i zašto nam je bitna?

 Prvi dan može biti zastrašujući za novog zaposlenog. Pojedinac često ne zna šta treba da radi, gde da ide, sa kim da se konsultuje ili kako da obavlja određene zadatke. Uvođenjem zaposlenih u kompaniju kroz „proces orijentacije“ pomažemo novim zaposlenima da se lakše i bolje uključe u sistem.

Orijentacija za nove zaposlene je proces u kome pružamo podršku prilagođavanja zaposlenog na novo okruženje. Kroz orijentaciju, novi zaposleni se aklimatizuju na kompaniju, sektor, kolege i zahteve kompanije/posla. Benefit ovog jednodnevnog i kratkog procesa pruža brojne pogodnosti, ne samo za zaposlene već i za kompaniju, timove i kolege … generalno čitav sistem ima benefit u tome, u celini.

Cilj je što lakši ulazak u novu ulogu i prihvatanje promene.

Orijentacioni dan čini:

  1. Upoznavanje sa fizičkim okruženjem – Prolazi se/šeta kroz organizaciju, kako bi se orijentisali u prostoru. Upoznajemo zaposlenog sa osnovim stvarima, bez preteranih detalja. Fokusiramo se na to da zadovoljimo osnovne potrebe; tipa da razume koje je radno vreme, na koji se ulaz ulazi, radni sto, piće & hrana i sl. Gledamo da osnovne potrebe budu ispunjene.
  2. Bezbednost i zdravlje na radnom mestu – sa zaposlenim prolazimo osnovne rute i rutine u slučaju da se nešto nebezbedno desi; tipa: koja je ruta u slučaju požara, šta se radi u slučaju da se desi poplava, osnovni brojevi telefona za bezbednost i kome da se obrate u slučaju mobinga.
  3. Filozofija kompanije – Sastavni deo orijentacije za zaposlene je razumevanje filozofije kompanije. Najbolji način da napredujete u poslovnom svetu, koji se neprestano razvija, jeste da uskladite ciljeve kompanije sa ciljevima i ponašanjem njenih zaposlenih. Ovaj deo dana takođe pomaže zaposlenom da vidi strukturu organizacije i odnos prema zaposlenima. Mi koristimo princip centriranja
  4. Integracija ljudi – Upoznavanje novog zaposlenog sa kolegama, timom i menadžerom je još jedan ključni element orijentacije zaposlenih. Iz tog razloga, mnoge kompanije često obučavaju nove zaposlene u grupama. Upoznavanje pripomaže da se zaposleni oseća prihvaćeno. U mnogim slučajevima, nematerijalni aspekti posla zaposleni najviše cene pa je ključno negovati međuljudske odnose od samog početka. Podsticanje mogućnosti da se izgradi jak odnos sa menadžmentom je takođe od pomoći. Sa solidnim programom orijentacije, rukovodioci kompanije mogu postaviti jaku osnovu koja podstiče vrhunske talente da ostanu.
  5. Razumevanje plana i programa onboarding-a – Onboarding je sledeći proces i onboarding treninzi nisu više ništa novo, ali dobro je da zaposleni znaju već prvog dana koliko dugo traju, koji je plan, šta dobijaju njima, ko će im biti mentor…
  6. Ugovor i opis posla –Kada se prošlo upoznavanje sa okruženjem, potrebno je sažeto proći kroz opis posla i odgovornosti. Ovaj deo procesa je konkretnije fokusiran na poziciju novog zaposlenog. Neposredni lider se uključuje i pojašnjava očekivanja kompanije od pozicije, kao i osnovne procedure koje se odnose na tu ulogu.
  7. Selekcija informacija – Imajte na umu da bi se sprečilo preopterećenje informacijama, program orijentacije služi samo za bazične informacije i to veoma mali broj.
  8. Orjentaciju izvodi HR-odeljenje (u većim sistemima – obično je jedna osoba zadužena za ovaj proces, u manjim – izvodi zvanični HR predstavnik) tokom čitavog dana. Zaposleni ni u jednom trenutku se ne ostavlja da bude sam, da tumara po kompaniji, već mu se pruža kompletna pažnja. Nadređeni se priključuje onog trenutka kada se završe osnovne i opšte stvari o sistemu. O samom radnom mestu može jedino nadređeni da pomogne.

U sledećem blogu nastavljamo sa onboarding procesom, koji treninzi spadaju u onboarding i kako pomažu kompaniji.

Autor: Lidija Miljković

Pogledajte i više o Lidijinom programu Organizacija kao organizam