Neverbalna komunikacija: čak 93% od celokupne komunikacije!

7-38-55 pravilo

Da li nam neverbalna komunikacija pomaže u svakodnevnom životu? Koliko smo uspešni u tumačenju neverbalne komunikacije?

Dva zaposlena komuniciraju. Komunikacija se vrši različitim metodama, kanalima, načinima… Obično mislimo da je dobra komunikacija “šta reči”? Sa druge strane, istraživanja su pokazala da značenje u komunikaciji prenosimo na nekoliko različitih načina. Ukoliko su verbalna i neverbalna komunikacija u neskladu odnos je sledeći:

 • 55% govor tela (gestikulacija, mimika, udaljenost od sagovornika…)
 • 38% kako kažemo (boja glasa, jačina, tonalitet, pauze…)
 • 7% je šta kažemo (izgovoren tekst)

93% komunikacije ide neverbalnim kanalima!

Kako da koristite znanje o neverbalnoj komunikaciji?

Evo kako možete da budete uspešni koristeći znake neverbalne komunikacije:

 • Razgovor uvek započnite u pozitivnom tonu i sa temama o kojima mislite isto. Aktivno slušajte i posvetite punu pažnju svom sagovorniku. Neka se oseti uvaženim.
 • Budite konkretni, kratki, direktni i jasni.
 • Vodite računa o sebi, o svom sagovorniku i o situaciji.
 • Koristite pitanja kako biste došli do informacija.
 • Bitne stavke ponovite.
 • Uvek prilagodite komunikaciju i rečnik sagovorniku. Nije poenta da Vi zvučite pametno, već da Vas sagovornik razume.
 • Ne koristite strane reči i tehničke izraze bez potrebe (pogledajte na Web-u, pregled aktive i pasive…)
 • Ne prekidajte druge dok pričaju.
 • Sedite ili stojite smireno i uspravno, blago nagnuti ka sagovoniku.
 • Koristite osmeh kada i ako je prikladno.
 • Ljude kojima se obraćate gledajte u oči, ali ne predugo. Par sekundi pa pogled u stranu kako se ne bi osetili kao na ispitivačkoj klupi.
 • Obratite pažnju kako ljudi reaguju na ono o čemu govorite. Vodite računa o neverbalnoj komunikaciji Vašeg sagovornika!
 • Da biste zadržali pažnju podešavajte svoj glas, tiše, brže…
 • Zastanite pre ili posle neke suštinske konstatacije.
 • Ako želite da pojasnite ono o čemu Vaš sagovornik govori počnite sa “Ako sam dobro razumeo/la….” (parafrazirajte)
 • Završite razgovor tako što čete se zahvaliti na vremenu i trudu.
 • Rukujte se za doviđenja.

Sigurna sam da svako od Vas može na ovu listu preporuka da doda još minimum desetak važnih stvari. Međutim, ključ uspešne komunikacije je u Vašoj fleksibilnosti, aktivnom slušanju sagovornika i stalnom prilagođavanju načina komunikacije.

Važna je i želja i istinska posvećenost sagovorniku.

Izvor: Mcb blog

Ostavite odgovor