Coaching je interaktivni proces koji vas kao pojedinca, tim ili organizaciju podržava ka razvoju potencijala i motiviše ka dostizanju boljih rezultata. Coaching ima ulogu pokretačke snage koja oslobađa potencijal za stvaranje novih ideja i ponašanja koja vode do uspeha.

Uspeh nije samo ostvarivanje ciljeva, već i dobar osećaj koji imamo dok smo na tom putu.

Coaching je pravi izbor za vas ukoliko ste spremni da preuzmete odgovornost i pokažete posvećenost. Sami birate izazove na kojima ćete raditi sa koučem. Zajedno jačate i pronalazite sve potrebne resurse za ostvarenje vaših ciljeva. Kouč je potpuno posvećen vama i odnos je zasnovan na potpunom poverenju.

 

Balance konsultanti

 

ZAŠTO SE KLIJENTI OPREDELJUJU ZA COACHING?

LIČNI COACHING birate kada:

  • želite da postavite vama važne ciljeva
  • ne možete lako da se prilagodite neminovnim promenama u okruženju, osećate neizvesnost i nestabilnost
  • želite da uspostavite balans između ličnog i profesionalnog
  • želite da povećate svoje samopouzdanje
  • želite da budete istrajniji

BUSINESS COACHING birate kada:

  • imate osećaj da vam stalno nedostaje vremena
  • potrebna vam je (dodatna) motivacija za promenu
  • imate izazov pri donošenju odluka
  • želite da rešite neku za vas stresnu situaciju
  • želite da postavite i ostvarite neki profesionalni cilj