ORGANIZACIJA
KAO ORGANIZAM

Koncept “Organizacija kao organizam” fokusira organizacije oko rezultata i konkretnih akcija, usmerava delovanje svih delova sistema ka biznis ciljevima. 

 NAMENJEN je tebi ukoliko:

 • imaš svoj biznis ili vodiš tim.
 • zarada ti zavisi od rezultata tima ili organizacije.
 • vrednuješ SUŠTINU više od forme.
 • želiš KONKRETNU akciju usmerenu cilju.
 • OTVOREN si da čuješ iskustva rada u kompanijama koje postoje više od 50 godina i imaju kontinuirani uspeh, ali želiš da PRIMENIŠ SVOJ originalan koncept.
 • otvoren si za feedback i učenje.

 

Video program “Organizacija kao Organizam” sadrži:

 • 20 video lekcija
 • Radnu svesku (81 strana)
 • Skriptu (70 strana)
 • 3 individualne konsultacije sa autorkom Lidijom Miljković

 

Tokom video programa naučićeš kako da:

 • odeš na odmor, a da te ne “boli glava”
 • usaglasiš i sinhronizuješ akcije i ciljeve tim(ova)
 • ujednačiš pozicije i odgovornosti u timu
 • preneseš svoja očekivanja od drugih 
 • poboljšaš customer experience
 • unaprediš prodajne rezultate
 • poboljšaš vidljivost, PR i marketing
 • usaglasiš troškove radnih mesta i rezultate
 • pojednostaviš odlučivanje
 • uradiš evaluacije zaposlenih i kako da im daš feedback

Bitno!

 • Sve materijale dobijaš odmah i savet je da pratiš po modulima koristeći skriptu i radnu svesku 
 • Predlog je da radiš svakodnevno po jedan modul, odn. 15 do 30 minuta
 • Video materijal, skripta i radna sveska su povezane. Nije dovoljno pratiti samo jedno.
 • Bez primene i konkretne Vaše akcije nema rezultata.
 • Dobijate nove materijale u okviru inicijalne pretplate.
 1. Šta je Organizacija kao Organizam (OkO) i kako nam služi?
  1. Video: Šta je OkO i kako Vam služi?
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 2. Organizacija kao Organizam – Telo
  1. 2 videa: Organizacija kao Organizam – Telo; Doodly video o okruženju
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 3. Organizacija kao Organizam – Um
  1. Video: Organizacija kao Organizam – Um
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 4. Vizija i vrednosti
  1. Radna sveska:
   1. Vizija i ciljevi
   2. Vrednosti i indikatori ponašanja
  2. Zadatak
 5. Evaluacija i procene
  1. 2 videa: Evaluacije; Assessments i evaluacije
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 6. Feedback
  1. Video: Feedback
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 7. Pravilnici
  1. Video: Pravilnici
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 8. Intervjui
  1. 2 videa: Intervjui; Razlike u intervjuima
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 9. Customer service i customer experience
  1. Video: Customer Service vs. Customer Experience
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 10. Obuka i razvoj
  1. Video: Obuka i razvoj – šta sve komuniciramo unutar Sistema
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 11. Rol mode kompanije i centriranje sistema
  1. Video: Role Model kompanije i Centriranje Sistema
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 12. Međuljudski odnosi i timovi
  1. 4 videa: Međuljudski odnosi Tema; Sinergija timova i timski duh; Timski razvoj; Međuljudski odnosi
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 13. Kreiranje jedinstvenog jezika
  1. Video: Kreiranje jedinstvenog jezika – Kodovi kompanija
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 14. Skeniranje
  1. Video: Skeniranje
  2. Radna sveska
  3. Zadatak
 15. Organizaciona kultura
  1. Video: Organizaciona kultura
  2. Radna sveska
  3. Zadatak

Nemoj kupovati program ukoliko:

 • ti je FORMA BITNIJA OD SUŠTINE, program ti neće pomoći oko forme i nije osmišljen sa tom namerom. Sam program je vezan za SUŠTINU ne za formu.
 • nemaš vremena: 15-30 minuta dnevno je potrebno da odvojiš za rad, 
 • očekuješ da mi rešimo problem u tvojoj organizaciji, a ti da gledaš.

Demistifikacija izraza:

 1. Forma: misli se na sam izgled, oblik kako je nešto uređeno spolja, vidljivo masama.
 2. Suština: misli se na ono što se dobija kao iskustvo.
 3. Centriranje: znači da se svi u jednoj organizaciji fokusiraju na viziju i ciljeve organizacije.
 4. Usaglašavanje: znači da svi u jednoj organizaciji imaju komunicirane iste parametre ponašanja, komuniciranja i odlučivanja.

 

Cena 320€

Za sva pitanja i nedoumice kontaktirajte Lidiju Miljković, autorku OkO: 062 8347 473, lidija@balance.rs

Autorka: Lidija Miljković
Senior HR konsultant i trener
LinkedIN
Ključno iskustvo
- HR za Walt Disney kompaniju - NLP trener - radila sa preko 50 različitih nacionalnosti - više od 14 godina u HR-u - održala je preko 1.000 trening dana i napravila preko 80 treninga za različite kompanije i timove.
Video program
Lidijina inspiracija
Njena najveća inspiracija je deljenje znanja. Voli da istakne da različitost neće pojačati kreativnost ukoliko ne postoji kultura razmene znanja.
OkO Instagram
Lidijina ekspertiza
organizaciona kultura, razvoj liderskih veština i custom-made treninga za timove i kompanije
Kontaktirajte nas...
Previous slide
Next slide