Razvoj organizacije podrazumeva razumevanje i definisanje, a zatim i kontinuirani proces praćenja realizacije strategije poslovanja.

Vizija i konkretan cilj je ono što organizaciju održava na putu razvoja. Da biste znali da je strategija organizacije dobra, važno je da na pravi način definišete pokazatelje koji će vam davati informaciju da je razvoj na dobrom putu. Precizno praćenje aktivnosti daje vam mogućnost da u svakom trenutku znate koji je pravac razvoja vaše organizacije i šta je to što vam obezbeđuje konkurentsku prednost na tržištu.

Kako na tržištu često dolazi do različitih promena, od svake dobre organizacije se očekuje da te promene prati i svoje poslovanje unapređuje u skladu sa tim, zar ne?

 

ISHOD TRENINGA

POJAČAN FOKUS NA CILJEVE ORGANIZACIJE

Jasan fokus na cilj usmerava energiju i aktivira sve resurse koji mogu da pruže podršku pri njegovom dostizanju. Koristite sav potencijal koji vaša organizacija ima kako bi imali maksimalne rezultate!

JEDNOSTAVNIJE DEFINISANJE KLJUČNIH INDIKATORA PERFORMANSI

Konkretni pokazatelji koji vam daju informaciju o realizaciji vaših ciljeva daju vam mogućnost kontrole aktivnosti i umanjuju verovatnoću pravljenja greške pri sprovođenju aktivnosti.

KORIŠĆENJE FEEDBACK-A KAO ALATA ZA RAZVOJ

Povratna informacija o neadekvatnim koracima tokom razvoja organizacije daje mogućnost njihove promene i usmeravanja aktivnosti u željenom smeru. Informacija o korisnim aktivnostima, pruža dodatnu snagu za razvoj!