BALANCE TRENINZI

 

Balance treninge odlikuje praktičnost, jednostavnost i otvorenost. Želimo zajedno sa vama da napravimo promenu koja će biti korisna i vidljiva već nakon treninga. Okrenuti smo razvoju pojedinaca i organizacija kroz unapred dogovorene ciljeve obuke i kroz rezultate koje polaznici ostvaruju nakon učestvovanja na treningu. Rad na svim našim treninzima je baziran na interaktivnoj metodologiji, koja je fleksibilna i prilagodljiva svakom polazniku, kao i grupi u celini.

Treninzi mogu biti organizovani individualno ili u grupi, kao i na lokaciji koju vi izaberete. Naša sala za treninge stoji na raspolaganju.

I individualni i grupni treninzi mogu biti organizovani i online.

 

Balance treneri

 

IZABERITE TRENING

Kako bi efikasno komunicirali, moramo shvatiti da smo svi različiti u načinu na koji doživljavamo svet.
Trening prodaje je pravi izbor za vas ukoliko želite da poboljšate prodaju i odnose sa klijentima, kao i da unapredite prodajne veštine.
Vladajte prostorom u kom prezentujete i izazovite efekat koji pokreće na akciju. Važno je da kroz svoj nastup izazovete emociju kod učesnika.
Svaki proizvod organizacije je slika tima ljudi koji stoji iza njega. Ako želite savršeni proizvod, morate imati i savršeni tim.
Promene su izvesne i od uspešne organizacije se očekuje da promene inicira, prati i svoje poslovanje unapređuje u skladu sa tim.
Uspešna komunikacija i promene nekorisnih navika nas može dovesti do ostvarivanja željenih ciljeva.
Osnovni cilj je krajnje jednostavan. U procesima prepoznati sve ono što ne donosi vrednost, izolovati ga i eliminisati.