Šta da kažete zaposlenima u periodu promene ili krize

sta-da-kazete-zaposlenima-u-periodu-promene-ili-krize

Kako biste shvatili šta je uopšte svrha komunikacije u vašoj organizaciji, zgodno je da prvo shvatite šta ona nije, zar ne?

Svrha komunikacije unutar kompanije nije prenošenje svih informacija koje menadžment poseduje. Vaša veština kao uspešnog direktora/menadžera ogleda se u finom prepoznavanju relevantnosti informacija za vaše zaposlene, kao i posledica njihovog (ne)saopštavanja.

Koliko informacija je dovoljno?

Svakom zaposlenom treba da pružite onoliko informacija koliko mu je potrebno za optimalne rezultate i zadovoljstvo. Kolika je to količina informacija zavisi i od nivoa pozicije na kojoj se vaš zaposleni nalazi.

Glasine i šta sa njima?

Nepostojanje komunikacionog procesa u kompaniji je od presudne važnosti za nastajanje i širenje glasina. Pored formalnih kanala komunikacije, nemojte da zanemarite jačinu koju ima neformalna komunikacija. Kada ne poseduju dovoljno informacija od menadžmenta i kada je budućnost neizvesna, zaposleni kreiraju glasine da bi popunili vakum i zadovoljili svoju potrebu za jasnoćom.

Često, glasine se odnose na višak zaposlenih ili slabije poslovanje kompanije i zatim se kod zaposlenih javlja tenzija, ljutnja, nesigurnost i strah. Kao da im se poljulja tlo na kome stoje i misli im se često vraćaju na problem. Posledice ovakve vrste nejasnoće najčešće se odražavaju na način rada zaposlenog, smanjenu produktivnost i kvalitet obavljanja zadataka. A to niko ne želi.

Evo par saveta koji vam mogu biti korisni pri saopštavanju informacija zaposlenima:

Imajte na umu potrebe zaposlenih;

  • Budite jednostavni, jasni i precizni (iznesite što više činjenica, a što manje opštih mesta koja se mogu različito tumačiti);
  • Izaberite pravo vreme za saopštavanje informacija;
  • Pokažite empatiju;
  • Pružite odgovore na pitanja koja zaposleni imaju.

Složićete se da uspešna komunikacija unutar preduzeća utiče na bolju efikasnost zaposlenih, bolje odnose i razumevanje među njima, bolju pripremu za promene koje slede. Kada poseduju relevantne informacije vaši zaposleni osećaće se uključeni u rad organizacije i samim tim biće više motivisani, pokazivaće veću lojalnost kompaniji, imaće osećaj pripadnosti i zadovoljstva na radnom mestu. A kao dobar menadžer, vaš zadatak razvoja ljudskog reursa kao najvažnijeg u kompaniji, biće više nego dobro obavljen.

Ostavite odgovor