Kompanije danas sve više pokazuju potrebu i prepoznaju vrednost procesa razvoja ljudi. 


Mi smo u 2019. tako i ušli.  U fokus smo stavili naš razvoj. Vrlo često Balance tim je angažovan od strane kompanija jer im je potrebna podrška u delu kako razvijati potencijal zaposlenih. Pa kako se to radi? U većini slučajeva najpre se urade procene prilikom koje se koriste-testovi ličnosti, sposobnosti, kompetencije, motivacije i nakon toga dodatno mogu se organizovati i intervjui.. Sledeći korak su feedback razgovori. Ovo je jako bitan momenat jer je važno porazgovarati sa zaposlenima o rezultatima, šta je zaključeno na osnovu rezultata testova i intervjua. Zašto je ovo važan korak? 

Prvo, svi volimo da znamo rezultate kada radimo testove. 

Drugo, da biste došli do narednog koraka, a to su individualni razvojni planovi,  važno je da se usaglasimo sa viđenjem zaposlenih. Ne možete osobu naterati da radi na razvoju neke vešine ukoliko ona ne prepoznaje da je potrebno to da učini. I na individualne razvojne planove možemo gledati kao na alat koji pomaže zaposlenima da razviju svoje veštine i ostvare svoje ciljeve.


Zašto radimo na razvoju zaposlenih?

  • Produktivnost vaše kompanije kao i njena profitabilnost zavisi od toga da li svi vaši ljudi ostvaruju svoj pun potencijal.
  • Kada angažujete zaposlene kroz usklađivanje ličnih i kompanijskih ciljeva, oni postaju posvećeniji vašoj kompaniji i postižu veće rezultate. Međutim, potpuno angažovanje zaposlenih na ovaj način postaje moguće samo kada zaposleni razumeju i prihvataju vašu korporativnu viziju i ciljeve.

A kako smo mi to uradili? Najpre smo postavili Balance ciljeve i ključne rezultate (OKR-Objectives and key results) kao način merenja napretka tokom godine. Jako je važno iskomunicirati kompanijske ciljeve kako bi i zaposleni povezali svoj rad sa tim ciljevima. Svako od nas je prošao procenu, imao feedback razgovor, iznosio svoje ciljeve koje su u skladu sa Balance ciljevima.


Podeliću sa vama svoj primer. Postavila sam cilj da pohađam određenu edukaciju ove godine,  koja će doprineti poboljšanju kvalitetata Balance treninga (kompanijski cilj), kao i mom trenerskom razvoju. Ja zadovoljna, kompanija zadovoljna, zadovoljni klijenti.

Iz iskustva, vrlo se često desi da se nađemo u slepoj mrlji  to jest da ne primećujemo svoj potencijal koji su drugi primetili. U tim momentima feedback razgovor bude jako dragocen. Tada dobijete povratnu informaciju od svog tima da za određene stvari imate zaista talenta, a da ga ne koristite maksimalno.


Kako bi otključali svoj potencijal  prvi korak je osvešćivanje. Osvestiti čime zaista raspolažete i volja da potencijal iskoristite. U nastavku su samo neka od pitanja koja vam mogu pomoći da dođete do što konkretnijih odgovora:

  • Koje su moje želje vezano za karijeru?
  • Koje veštine želim da razvijem?
  • Kako mogu obogatiti svoje iskustvo?
  • Koje lekcije/edukacije su mi potrebne kako bih svoj trenutni posao radio/la bolje?
  • Šta me zanima?
Sada kad smo svesni čime raspolažemo krećemo sa razvojem. Svaki razvoj je potrebno podržati realnim, merljivim planom koji je fokusiran na promenu koju želimo da ostvarimo. Na razvojni plan treba posmatrati kao partnerstvo između supervizora i zaposlenog, što uklučuje kontinuiranu povratnu informaciju.


Dok budete popunjavali razvojni plan ciljevima, trudite se da budu SMART. Takođe, možete voditi svoje dnevne aktivnosti i na taj način imali svakodnevni fokus na vašem razvoju.


A ono što vam zapravo nisam pomenula pre ciljeva i planova, da smo krenuli od naših želja, šta bismo voleli/želeli, koje smo ispisali i zalepili na  novogodišnjoj jelci.  I mogu vam reći da je tu bilo raznih želja. Nekim željama smo se iskreno i smejali. Ali onda je usledilo odlično pitanje: Da li neko može da vam pruži podršku u ostvarenju ovih želja? Ko? Kako?


Potpuno isto je i sa razvojem. Nije jednostavan. Ali kad i u nekim momentima stanete, nemate motivaciju, postavite sebi ova pitanja. Stvari onda izgledaju mnogo jednostavnije.

 

Jelena Marušić