MENTALNO ZDRAVLJE
U ORGANIZACIJAMA

Video program Disfunkcionalnosti mentalnog zdravlja u organizacijama je namenjen liderima i HR-ovima.

Svaka treća osoba u jednom trenutku u životu doživi neki problem ili disfunkcionalnost na temu mentalnog zdravlja. 

Pretpostavlja se da će od njih tek svaka peta osoba dobiti adekvatan tretman što od strane stručnjaka što od strane zajednice. 

Šta biva sa ostalo četvoro ljudi? Usled neadekvatnog ili nepostojećeg lečenja i lošeg odnosa važnih ljudi u okruženju ovim ljudima se stanje mahom pogorša pa postanu skloni ekscesima.

Uloga lidera podrazumeva mnogo toga:

 • Upravljanje timskom dinamikom
 • Postavljanje timskih ciljeva
 • Vođenje tima do ostvarenja ciljeva
 • Upravljanje svakim pojedincem iz tima na, za njega, adekvatan način

Upravo zbog ove poslednje tačke, primetili smo da lideri sve češće bivaju suočeni sa potpuno očekivanim ali nepredviđenim izazovom. 

 • Kako voditi osobe sa nekim od problema na polju mentalnog funkcionisanja? 
 • Kako delegirati? 
 • Kako davati feedback? 
 • Kako organizovati tim i koliko ovu osobu uključiti u rad? 
 • Šta primetiti, kako razumeti i kome uputiti?

Svesni smo da Vam kao lideru nije jednostavno da razumete i odaberete adekvatan pristup u moru poluinformacija koje je moguće izguglati.

Zbog toga, razvili smo program koji odgovara upravo na ta pitanja.

Naš video program Disfunkcionalnosti mentalnog zdravlja u organizacijama usmeren je na:

 • razumevanje različitih tipova ličnosti,
 • razumevanje najčešćih disfunkcionalnosti na polju mentalnog zdravlja
 • davanje konkretnih saveta o tome kako pristupiti.

 

Program je kreirao Uroš Mitić: diplomirani psiholog, sertifikovani psihološki savetnik, psihoterapeut u superviziji i HR konsultant tako što je spojio svoje iskustvo u oblastima psihologije, psihoterapije i upravljanja ljudskim resursima.

 

 

 

 

 

UVODNI MODUL 

 

 • Šta je mentalno zdravlje? 
 • Koji sve to aspekti mentalnog zdravlja postoje
 • Kako to sve sagledati psihopatologiju
 • Uticaj stresa, radne atmosfere, pritisaka i značajnih događaja na psihopatologiju
 • Uloga lidera, tima, HR-a, kliničkog psihologa, coach-a i psihoterapeuta 
 • Šta je psihopatologija iz različitih uglova? 
 • Šta su najčešći „okidači“ 
 • Šta tu ko može?
 

 

MODUL: TIPOVI LIČNOSTI

 • Šta su to tipovi ličnosti?
 • Entuzijastični hiperreaktor 
 • Odgovorni radoholičar 
 • Briljantni skeptik 
 • Kreativni sanjar
 • Razigrani antagonista 
 • Šarmantni manipulator 
 

 

MODUL: NAJČEŠĆI POREMEĆAJI 

 

 • Zloupotreba supstanci
 • Anksioznost 
 • Akutni i posttraumatski stresni poremećaj 
 • Depresija 
 • Poremećaji ishrane 
 • Poremećaji pažnje 
 • Nedostatak socijalnih veština 
 • Bračni, porodični i drugi problemi 
 

 

MODUL: HR I MENTALNO ZDRAVLJE 

 

 • Kako prepoznati i sprečiti mobing i buling u timu? 
 • Kako promovisati kulturu brige o mentalnom zdravlju u organizaciji?

Cena 320€

Za sva pitanja i nedoumice kontaktirajte autora programa Uroša Mitića, 069 3224 323, uros@balance.rs