Balance Consulting je nastao i razvijao se zajedno sa svojim saradnicama i saradnicima. Kroz kreativnost, hrabrost i međusobno poverenje, zajedno smo radili na novim koracima i novim uslugama. Od samog početka verujemo da svaka organizacija i svaki pojedinac nose u sebi potencijal koji je moguće razviti.

Klijenti Balance Consulting-a dele naše vrednosti i zajedničkim snagama radimo na vidljivim promenama. Profesionalni i lični uspeh klijenata pokazuju da smo na pravom putu.

Balance Consulting veliku pažnju poklanja razvoju, zadovoljstvu i motivaciji zaposlenih i saradnika. Naš tim čine treneri i konsultanti iz različitih oblasti (psiholozi, ekonomisti, pravnici) sa višegodišnjim iskustvom u savetodavnom i korporativnom radu u oblasti HR-a.

Neprekidno tragamo za novim načinima podsticaja i redovno organizujemo stručne prakse za mlade osobe.

Ukoliko ste zainteresovani da sarađujete sa nama ili ukoliko želite da dobijete više informacija o našem radu i programu, kontaktirajte nas. Biće nam drago da vam pružimo podršku.

MARIJA ŠVIGIR

Osnivač Balance Consulting-a

Verujem u balans, inspiraciju i promenu.

Jedna od najlepših stvari koju sebi možemo priuštiti je život i rad u skladu sa ličnim vrednostima. Na putu ličnog razvoja, važnije mi je ono šta sam sada, nego šta sam sve bila.

Sada sam hrabra, spremna da se suočim sa novim izazovima i inspirisana da povedem tim ka kreiranju održivo fleksibilne, pojedincu prilagođene organizacione kulture. To ujedno predstavlja i moju misiju. Da tesitram i pokažem kako je moguće kreirati radno okruženje koje uvažava svakog pojedinca, otključava njihove potencijale i posledično, unapređuje njihove performanse.

Poslednjih 15 godina kreirala i implementirala programe za relevantne oblasti razvoja ljudskih potencijala i savremenog menadžmenta. Radila sam kao HR menadžer, CSR direktor i  imala privilegiju da svoje znanje podelim sa više od 15.000 osoba tokom više od 1.500 održanih treninga. Kroz dosadašnji rad postala mentor trenera, mentor za HR i leadership coach.

Pored članstva u nekoliko trening saveta i trenerskih timova, od 2006. do 2018. bila sam i senior trener Menadžment Centra Beograd. Angažovana i danas kao internacionalni kouč za Net Expat, i imala sjajna iskustva kao mentorka za žene u biznisu. 2016. se pridružujem i trenerskom timu NLP Centra.

Završila sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu – Primena psihoterapije u radu sa organizacijama pri EAGLOD (European Association For Gestalt Leadership & Organizational Development). Sertifikovani sam NLP trener.

Verujem da će mi fokus u narednom periodu biti podrška razvoju mladih kolega i moj lični razvoj u agilnim okruženjima i agilnim metodologijama.

Traganje za ličnim balansom za mene predstavlja viziju i životni put. Put ka balansu nam otvara mogućnosti ka ličnoj slobodi i hrabrosti.

Najvažnija životna stvar za mene je bezuslovna ljubav, a najvažnija uloga majka dve devojčice, Mione i Jane.

JELENA MARUŠIĆ

Executive manager, senior trener i osnivač Kompas vaspitanja

Volim svoj posao i moja motivacija je poverenje klijenata koje mi ukazuju na putu promene. Tokom treninga moja svrha je da budem podrška ljudima u procesu napretka i razvoja. Uživam u radu sa ljudima i srećna sam što imam priliku da doprinesem njihovoj boljoj komunikaciji. Svoje klijente nastojim da podržim na empatičan, kreativan i praktičan način.

Prema formalnom obrazovanju sam diplomirani psiholog. Od 2019. sertifikovani trener za korišćenje koučing alata Points of you. Sertifikovani trener sam asertivne komunikacije, emocionalne pismenosti i NLP practitioner.

Polje mog interesovanja su treninzi komunikacije i izazov je obezbediti efikasnu primenu veština stečenih tokom treninga u svakodnevnom životu. U okviru dosadašnjih treninga radila sam sa velikim brojem kako pravnih tako i fizičkih lica, na razvoju veština komunikacije, upravljanje vremenom i stresom, javnog nastupa, roditeljstva, emocionalne pismenosti.
2018. godine učestvovala sam na projektu Coca Cola podrška mladima gde sam imala priliku da doprinesem boljoj profesionalnoj budućnosti mladih.

Moja najlepša uloga je biti mama Sari i Luki. Svakodnevno me stavljaju u izazovne situacije i razvijaju moju fleksibilnost i kreativnost. Oni su moja inspiracija za priručnik koji ću posvetiti roditeljima.

DUBRAVKA ĐORĐEVIĆ

HR consultant, coach & trener

Volim izazove i rad sa ljudima. Verujem da su nam mogućnosti neograničene kada smo inspirisani i fokusirani  na ono što nam je stvarno važno.

Svoje iskustvo u vođenju timova i upravljanju ljudskim resursima najvećim delom sam stekla na čelu uspešne IT kompanije. Imala sam privilegiju da u dugom kontinuiranom periodu  kreiram, podržavam i pratim rad i razvoj pojedinaca i timova u jednom veoma dinamičnom okruženju. To mi je između ostalog omogućilo uvid i u sve faze razvoja sistema.

Završila sam Pravni fakultet u Beogradu, sertifikovani sam coach Eriksonovog koledža i PCM-a (Process Communication Model – Kahler Communications,Inc)  i NLP master.

Polje mog interesovanja su komunikacione i liderske veštine, motivacija zaposlenih, projekt menadžement i coaching.  Zastupam ideju ličnog razvoja kao neminovnosti.

Kao konsultant  i trener fokusirana sam na zadovoljstvo klijenata i obezbeđivanje željenih rezultata kroz praktičnu primenu znanja i pružanje podrške. Osim u individualnom radu, coaching koristim i kao menadžerski alat.

UROŠ MITIĆ

Rent-a-HR kordinator, osnivač psihološkog savetovališta Psihum

Verujem u lični razvoj. Ideja kojom se vodim jeste da ni sami često ne znamo svoje potencijale i resurse. I upravo mi to daje bezgranično prostora za rad i lični i profesionalni razvoj. Moj cilj jeste da osvestim i „oživim“ ogromni resurs koji leži unutar svakog pojedinca ili organizacije kako bi izašli izvan granica koje su sebi sami zacrtali i ostvarili ciljeve koje su postavili.

Diplomirani sam psiholog i psihoterapeut pod supervizijom u oblasti transakcione analize (Internacionalni Centar za Transakcionu Analizu) i član upravnog odbora Srpske Asocijacije za Transakcionu Analizu.

Imam četvorogodišnje iskustvo u primeni transakcione analize kako u indvidualnom radu sa pojedincima tako i u radu sa organizacijama.

Polja mog interesovanja su psihoterapija, coaching, treninzi mekih veština, upravljanje ljudskim resursima u oblastima uspostavljanja procedura, regrutacije i selekcije, upravljanja performansama, procene zaposlenih, formiranje razvojnih planova za zaposlene.

NADEŽDA ĐORĐEVIĆ

Coaching kordinator

Princip koji sledim i zagovaram je odgovornost prema sebi i prema drugima.

Kao ambiciozna i odgovorna osoba, često sam prepoznata zbog svoje posvećenosti i sposobnosti od strane ljudi sa kojima radim. Moj pristup radu je integrativan. Koncentrišem se na pozitivne aspekte ličnosti i podstičem razvoj potencijala koje osoba ima.
O sebi i drugima, međuljudskim odnosima učim svakodnevno, u interakciji sa običnim ljudima različitih generacija, obrazovnog i socijalnog statusa. Učenje shvatam kao dvosmerni proces.
Pod ličnim rastom i razvojem podrazumevam učenje na osnovu sopstvenog iskustva, primerima drugih, usvajanje veština potrebnih za bolje snalaženje u međuljudskim relacijama i profesiji.

Dipl.psiholog sam, sertifikovani biznis coach ACSHT coaching programa i praktičar Transakcione analize.

Pored pomenutih interesovanja oduvek me je zanimala i umetnost. Smatram da psihologija stoji na raskrsnici između umetnosti, nauke, filozofije i veštine.

KSENIJA STANKOVIĆ

Psiholog, psihoterapeut pod supervizijom

Psihologiju sam završila na Filozofskom fakultetu i nastavila sa psihoterapijskom edukacijom na ICTA institutu (Internacionalni centar za Transakcionu analizu). Zagovornik sam ideje da bez volje i oslobođene svesti ne možemo napraviti autentičnu promenu koja donosi pozitivan rezultat. Kroz lični razvoj težim da budem podrška ljudima prilikom osvešćivanja kapaciteta i razvoja potencijala ličnosti. Verujem da granice mogućnosti možemo pomeriti uz motivaciju i međusobnu saradnju. Kroz učenje, kao interaktivan proces, fokus stavljam na funkcionalna znanja koja su korisna i primenljiva u svakodnevnim izazovnim situacijama.

Osim psihoterapije, sfere mog interesovanja su treninzi mekih veština, pedagoška psihologija i primena psihologije u radu sa organizacijama.

NIKOLA MARJANOVIĆ

Lean & Kaizen konsultant, Tecor.rs

Najznačajniji rezultati:

  • Povećanje produktivnosti Procesa od 70%
  • Povećanje produktivnosti kompanije do 200%
  • Uređene proizvodnje po 5S principima – Proizvodnja kao apoteka
  • Smanjenje vremena prelaska sa posla na posao (vremena zamena alata) 50%
  • Unapređenja tokova materijala sa 3 na 0,2% nedostajućeg/neusaglašenog materijala
  • Smanjenje neusaglašenosti/škarta do 70%

Dobio sam javnu pohvalu za rad od Japanskog stručnjaka za Lean proizvodnju.

Završio master studije na Mašinskom fakultetu 2008, od kada sam posvećen isključivo unapređenjima proizvodnih procesa. Proveo sam 8 godina u proizvodnoj firmi na pozicijama Menadžera planiranja i organizacije, Menadžera kvaliteta i razvoja procesa i Direktora procesa. Od 2015 radim u TECOR Consulting-u na primeni Lean&Kaizen metodologije na projektima u više desetina domaćih, inostranih i multinacionalnih kompanija.

Kao konsultant i trener potpuno je posvećen svom poslu i zadovoljstvu klijenata sa jasno definisanim ciljevima:

  • Ostvariti merljive ekonomske rezultate u projektima i time zadovoljiti zahteve klijenta
  • Dugoročno rešiti klijentov problem na najefektivniji i najefikasniji način