Balance Consulting je nastao i razvijao se zajedno sa svojim saradnicama i saradnicima. Kroz kreativnost, hrabrost i međusobno poverenje, zajedno smo radili na novim koracima i novim uslugama. Od samog početka verujemo da svaka organizacija i svaki pojedinac nose u sebi potencijal koji je moguće razviti.

Klijenti Balance Consulting-a dele naše vrednosti i zajedničkim snagama radimo na vidljivim promenama. Profesionalni i lični uspeh klijenata pokazuju da smo na pravom putu.

Balance Consulting veliku pažnju poklanja razvoju, zadovoljstvu i motivaciji zaposlenih i saradnika. Naš tim čine treneri i konsultanti iz različitih oblasti (psiholozi, ekonomisti) sa višegodišnjim iskustvom u savetodavnom i korporativnom radu.

Neprekidno tragamo za novim načinima podsticaja i redovno organizujemo stručne prakse za mlade osobe.

Ukoliko ste zainteresovani da sarađujete sa nama ili ukoliko želite da dobijete više informacija o našem radu i programu, kontaktirajte nas. Biće nam drago da vam pružimo podršku.

MARIJA ŠVIGIR

Osnivač Balance Consulting-a, mentor trenera i coach.

Verujem u ciljeve, lični razvoj i promenu.

Kreirala sam i implementirala programe za relevantne oblasti razvoja ljudskih resursa i savremenog menadžmenta. Kroz dosadašnji rad sam postala ekspert za treninge komunikacije, prezentacije i liderstva.

Sertifikovani trener sa više od 15 godina iskustva u razvoju organizacija i pojedinaca. Imala sam privilegiju da radim sa više od 10.000 osoba tokom više od 1.000 održanih treninga.

Sada, pored članstva u nekoliko trening saveta i trenerskih timova, od 2006. sam i senior trener Menadžment Centra Beograd, radim i kao kouč za Net Expat i mentorka za žene u biznisu. 2016. se pridružujem i trenerskom timu NLP Centra.

Završila sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, primenu psihoterapije u radu sa organizacijama pri EAGLOD (European Association For Gestalt Leadership & Organizational Development) i postdiplomske na Fakultetu organizacionih nauka.

Trenutno pišem knjigu i želim da se posvetim individualnom radu sa ljudima i executive coaching-u.

Najvažnija životna uloga za mene je majka dve devojčice, Mione i Jane.

JELENA MARUŠIĆ

Trener razvojnih veština

Volim svoj posao i moja motivacija je poverenje klijenata koje mi ukazuju na putu promene. Tokom treninga moja svrha je da budem podrška ljudima u procesu napretka i razvoja. Uživam u radu sa ljudima i srećna sam što imam priliku da doprinesem njihovoj boljoj komunikaciji. Svoje klijente nastojim da podržim na empatičan, kreativan i praktičan način.

Prema formalnom obrazovanju sam diplomirani psiholog. Sertifikovani trener sam asertivne komunikacije, emocionalne pismenosti i NLP practitioner.

Polje mog interesovanja su treninzi komunikacije i izazov je obezbediti efikasnu primenu veština stečenih tokom treninga u svakodnevnom životu.

U okviru dosadašnjih treninga radila sam sa velikim brojem kako pravnih tako i fizičkih lica, na razvoju veština komunikacije, upravljanjalje vremenom i stresom, javnog nastupa, roditeljstva, emocionalne pismenosti.

Trenutno sam na projektu Coca Cola podrška mladima gde imam priliku da doprinesem boljoj profesionalnoj budućnosti mladih.

Moja nalepša uloga je biti mama Sari i Luki. Svakodnevno me stavljaju u izazovne situacije i razvijaju moju fleksibilnost i kreativnost. 🙂

Oni su moja inspiracija za priručnik koji ću posvetiti roditeljima.

DUBRAVKA ĐORĐEVIĆ

HR consultant, coach & trener

Volim izazove i rad sa ljudima. Verujem da su nam mogućnosti neograničene kada smo inspirisani i fokusirani  na ono što nam je stvarno važno.

Svoje iskustvo u vođenju timova i upravljanju ljudskim resursima najvećim delom sam stekla na čelu uspešne IT kompanije. Imala sam privilegiju da u dugom kontinuiranom periodu  kreiram, podržavam i pratim rad i razvoj pojedinaca i timova u jednom veoma dinamičnom okruženju. To mi je između ostalog omogućilo uvid i u sve faze razvoja sistema.

Završila sam Pravni fakultet u Beogradu, sertifikovani sam coach Eriksonovog koledža i PCM-a (Process Communication Model – Kahler Communications,Inc)  i NLP master.

Polje mog interesovanja su komunikacione i liderske veštine, motivacija zaposlenih, projekt menadžement i coaching.  Zastupam ideju ličnog razvoja kao neminovnosti.

Kao konsultant  i trener fokusirana sam na zadovoljstvo klijenata i obezbeđivanje željenih rezultata kroz praktičnu primenu znanja i pružanje podrške. Osim u individualnom radu coaching koristim i kao menadžerski alat.

MARINELA RADOVANOVIĆ KAJTEZ

Coach

Posvećenost i upornost daju najvrednije rezultate u životu.
Time se vodim i verujem da svakodnevnim učenjem i razvojem možemo biti podrška ljudima da se fokusiraju na svoje želje i ciljeve.

Završila sam Ekonomski fakultet u Kragujevcu, postdiplomske studije na Fakultetu organizacionih nauka iz oblasti odnosa s javnošću i komunikacija i sertifikovani sam coach Eriksonovog koledža.

Višegodišnje iskustvo u individualnim coaching sesijama i držanju treninga pružilo mi je priliku da radim sa motivisanim i posvećenim ljudima.
Iskustvo u internacionalnoj kompaniji u oblasti komunikacija i CSR-a doprinelo je boljem razumevanju funkcionisanja velikih sistema i njihovih potreba.

Rad sa ljudima je pravo uživanje jer mi pruža mogućnost da budem deo njihovih sjajnih uspeha.

Sin Mateo je ulepšao moj svet.

MARIJANA LAZIĆ

Coach i trener

Verujem u promene. Oduvek sam sa uživanjem bila njihov svedok, kako u svom tako i u životu svojih klijenata, jer znam da sa promenama dolaze i rast, razvoj i napredovanje.

Verujem da je svako u stanju da donese odluku i napravi prvi korak ka boljoj verziji sebe.

Radujem se svakoj prilici da podržim i ohrabrim svoje klijente da realizuju lične potencijale, postignu ciljeve i žive život u skladu sa svojim vrednostima.

Diplomirani psiholog sam i kouč Eriksonovog koledža (Erickson College, Canada).

Psihoterapeut u edukaciji iz oblasti Racionalno emocionalne bihejvioralne psihoterapije (REBT).

Specijalista za oblast karijernog vođenja i savetovanja, sa preko 10 godina iskustva u toj oblasti.

Ekspert u oblasti HR management-a, regrutacije kadrova, psihološkog testiranja i intervjuisanja kandidata sa preko 10000 obavljenih selekcija.

UROŠ MITIĆ

Junior HR consultant, coach & trainer

Verujem u lični razvoj. Vizija kojom se vodim jeste činjenica da ni sami ne znamo svoje potencijale i resurse. I upravo mi to daje bezgranično prostora za rad i lični i profesionalni razvoj. Moj cilj jeste da osvestim i „oživim“ kod ljudi ogromni resurs koji leži u njima kako bi izašli izvan granica koje su sebi sami zacrtali, a kako bi razumeli sebe i otpočeli sa sopstvenim procesom promene.

Diplomirani sam psiholog i psihoterapeut pod supervizijom u oblasti transakcione analize (ICTA institut).

Imam višegodišnje iskustvo u savetodavno-terapijskom radu.

Polja mog interesovanja su psihoterapija, savetodavni rad sa adolescentima, treninzi, HR menagment, regrutacija, psihološka testiranja i intervjuisanja kandadata.

NADEŽDA ĐORĐEVIĆ

Junior HR consultant, coach & trainer

Princip koji sledim i zagovaram je odgovornost prema sebi i prema drugima.

Kao ambiciozna i odgovorna osoba, često sam prepoznata zbog svoje posvećenosti i sposobnosti od strane ljudi sa kojima radim. Moj pristup radu je integrativan. Koncentrišem se na pozitivne aspekte ličnosti i podstičem razvoj potencijala koje osoba ima.

O sebi i drugima, međuljudskim odnosima učim svakodnevno, u interakciji sa običnim ljudima različitih generacija, obrazovnog i socijalnog statusa. Učenje shvatam kao dvosmerni proces.

Pod ličnim rastom i razvojem podrazumevam učenje na osnovu sopstvenog iskustva, primerima drugih, usvajanje veština potrebnih za bolje snalaženje u međuljudskim relacijama i profesiji.

Dipl.psiholog sam i TA savetnik pod supervizijom. Član sam TA centra – Asocijacije transakcionih analitičara Srbije, Psihopolis institut.

SARA TOMOVIĆ

Junior HR Consultant, Assessment coordinator

Radim kao Assessment coordinator i HR consultant na projektu Rent-a- HR iz usluga koje se tiču HR metrics-a.

Završila sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, usmerenje naučno istraživačke psihologje.

Oblast interesovanja su mi psihološki testovi i statističke analize HR procesa, kao i rad na One Assessment platformi. Imam višegodišnje iskustvo rada u programima SPSS, R i UciNet i najviše uživam  u sprovođenju istraživanja i pisanju izveštaja. Kroz svoje interesovanje činim da komplikovane statističke analize i brojevi budu pretvoreni u razumljiv i zanimljiv deo poslovne svakodnevice.

JELENA TASIĆ

Junior HR Consultant

Radim kao Junior HR Consultant, i zadužena sam za saradnju sa mladima i edukacionim institucijama.

Završila sam Engleski jezik i književnost na Fililoško-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

Oblast interesovanja su mi treninzi razvojnih veština, HR procesi i edukacija. Dosadašnje iskustvo obogatila sam praksama u oblasti HR-a i angažovanjem u organizacijama tokom studija.

Kao neko ko veruje u promene i društvenu angažovanost, imala sam priliku da učestvujem na velikom broju konferencija i foruma, gde sam govorila o važnosti obrazovanja i konstantnog učenja.

NIKOLA MARJANOVIĆ

Lean & Kaizen konsultant

Najznačajniji rezultati:

Povećanje produktivnosti Procesa od 70%
Povećanje produktivnosti kompanije do 200%
Uređene proizvodnje po 5S principima – Proizvodnja kao apoteka
Smanjenje vremena prelaska sa posla na posao (vremena zamena alata) 50%
Unapređenja tokova materijala sa 3 na 0,2% nedostajućeg/neusaglašenog materijala
Smanjenje neusaglašenosti/škarta do 70%

Dobio sam javnu pohvalu za rad od Japanskog stručnjaka za Lean proizvodnju.

Završio master studije na Mašinskom fakultetu 2008, od kada sam posvećen isključivo unapređenjima proizvodnih procesa. Proveo sam 8 godina u proizvodnoj firmi na pozicijama Menadžera planiranja i organizacije, Menadžera kvaliteta i razvoja procesa i Direktora procesa. Od 2015 radim u TECOR Consulting-u na primeni Lean&Kaizen metodologije na projektima u više desetina domaćih, inostranih i multinacionalnih kompanija.

Kao konsultant i trener potpuno je posvećen svom poslu i zadovoljstvu klijenata sa jasno definisanim ciljevima:

Ostvariti merljive ekonomske rezultate u projektima i time zadovoljiti zahteve klijenta
Dugoročno rešiti klijentov problem na najefektivniji i najefikasniji način