Coaching

Šta je zapravo koučing (ili coaching)?

 

Čini mi se da je ove godine, više nego ikad, reč koučing (engl. coaching) ušla u biznis u Srbiji. Nekoliko klijenata me je pitalo šta je to ustvari. Želja mi je da tekstom koji sledi pokušam da na jednostavan način i jednostavnim jezikom pojasnim šta se pod terminom “coaching” podrazumeva.

Coaching je...

… je interaktivni proces koji pojedincu, timu, preduzeću, ustanovi ili organizaciji omogućava da razvije svoje potencijale i brže i efikasnije dostigne bolje rezultat. (definicija International Coaching Federation)

… lepši način da postignete bolje rezultate (Whitmore, 2003)

Osnovni aspekti coaching-a:

 • relativno nova profesija
 • svoje principe uglavnom bazira na principima psihologije
 • razlikuje se konsultacija, mentoringa, savetovanja, psihoterapije…
 • podrška razvoju potencijala pojedinica ili timova uz uklanjanje smetnji koje vode ka uspehu
 • najčešći oblik rada je “jedan na jedan”, odnosno individualni koučing; međutim timski koučing je takođe prisutan na našem tržštu
 • modeli coaching-a konstantno se razvijaju kako bi se prilagodili potrebama pojedinaca, biznisa i organizacija.

Ključne reči na slovo P:

 • podrška
 • potencijal
 • pojašnjavanje
 • praćenje
 • pružanje povratne informacije
 • planiranje novih načina ponašanja

Način rada

 • na početku saradnje uspostavlja se tzv. “radni savez”, dogovor o načinu rada, ciljevima, dinamici…
 • kroz komunikaciju i različite tehnike, koje kouč koristi, ide se ka unapred postavljenom cilju uz stalno razumevanje klijentovih potreba i emocija
 • susreti kouča i klijenta su organizovani u sesije u trajanju od 45 min do 1,5h
 • mogu biti uživo ili korišćenjem Skype.a, telefona
 • nakon svake sesije kao i na kraju programa poželjno je raditi evaluaciju, odnosno klijentov osvrt na zadovoljstvo i korisnost samih koučing sesija

Tipovi coaching-a:

 • executive coaching
  • primenjuje se na različite oblasti poslovanja (npr. podrška pri razvijanju, promociji, unapredjenju poslovanja, promeni karijere, komunikacija sa zaposlenima, klijentima, razvoj strateškog razmišljanja, kreiranja efikasnog tima…)
  • ima za cilj da razvije kompetentnije, efektivnije i produktivnije individue
  • unapred dizajnirana, a potom fasilitirana promena ka postizanju određenih profesionalnih ciljeva
  • executive kouč je osoba koja pruža klijentu prostor za procenu sopstvenih snaga i slabosti, kao i prostor za donošenje najbolje moguće odluke, ali i poseduje dosta rukovodećeg, menadžerskog iskustva. Kouč ne donosi odluku umesto klijenta.
  • klijenti su najčešće vlasnici kompanija, kao i rukovodioci, menadžeri koji su zaokupljeni poslom i nemaju vremena da sami sagledaju širu sliku.
 • life coaching
  • kouč predstavlja podršku ličnom razvoju pojedinca
  • kouč može da radi sa klijentom na razvoju i unapređenju bilo kog aspekta njegovog života – specifičnim ličnim projektima, poslovnim uspesima, promenama u životu pojedinca, odnosima koje gradi sa drugima, ciljevima koje želi da ostvari…
  • zajedno osvešćuju snage i “kamen spoticanja”, osvetljavaju put sa ciljem klijentovog osećanja ispunjenosti i zadovoljstva svojim životom.

Karakteristike uspešnog kouča

 • ne postoji idealni kouč
 • ne može svako ni da bude kouč
 • klijenti najčešće izdvajaju sledeće karakteristike: samosvesnost, inspirisanje drugih, izgradnja odnosa, fleksibilnost, dobra komunikacija, gledanje unapred, disciplina, nošenje sa profesionalnim granicama, dijagnostika problema, pronalaženje rešenja i kapacitet za biznis.

 

 

Pogledajte kratak animirani film o coachingu!

Kako se radi Coaching?

Ostavite odgovor