Centriranje – odakle ideja za tim

Centriranje

Šta je centriranje?

Ono u praksi izgleda tako da zaposleni rade i podržavaju svojim akcijama jedan cilj / viziju kompanije. Deluju kao da razmišljaju isto i u isto vreme. Akcije im izgledaju usaglašeno. Kao da je sistem toliko dobro uigran da svako zna tačno šta i kad da uradi. Misli se na sve poslove koje organizacija ima, od operativnih do strateških. Informacije koje struje organizacijom su usaglašeni i služe cilju kompanije. Govorimo o masivnim akcijama ka zadovoljenju jedne vizije.

Centriranje je deo naših programa, ono sadrži iskustva prikupljenih iz različitih organizacija, njihovih kultura i načina vođenja ljudi.  Istraživanja smo radili sa kompanijama koje imaju velike uspehe i naravno sa kompanijama koje apsolutne nemaju uspeh, nažalost i pored dobre ideje nisu opstale.  Takođe radili smo sa konstruktivnim i uspešnim liderima, kao i sa agresivnim diktatorima. Cilj je uvek isti da vidimo kako se kod njih zaposleni sjedinjuju sa pravcem kretanja kompanije. Centriranje predstavlja pravac vođenja ljudi. U njemu su vredni alati  za bilo koju izgradnju tima, bez obzira na industriju. Svi alati su izuzetno jednostavni i već poznati, u smislu priča se o tome i „čuje se o njima u okruženju“. Kroz centriranje sistema učimo čemu ti alati služe, dajemo im smisao i kako da ih najefektivnije koristimo. Kroz njega izgrađujemo organizacione kulture, uloge i odgovornosti prema zadacima, ciljevima i drugima kako da rade za sebe i postaju bolji u svojoj praksi.

Ideja o „centriranju“ došla je iz potreba da se u jednoj organizaciji zaposleni i menadžment bolje razumeju i kreću u istom smeru. Dodali bi i da se ponašaju u skladu sa očekivanjima organizacije. Najviše se obrađuje ponašanje i tretiranje ljudi oko sebe, odnosno kako se prati i komunicira primarna težnja organizacije.

21 vek nam pokazuje da je sve manje i manje fokusa na potrebe kompanije. Sa jedne strane jer nije adekvatno preneta vizija, a sa druge strane od prevelikog priliva informacija, puno je ometača u okruženju koje nekako treba da se nadglasa. Od društvenih mreža, brzine informacija, širenjem istih informacija i razmišljanjem o fragmentima života često se desi da budemo odsutni od ciljeva koje nismo lično mi postavili i koje nam nisu vezani za egzistenciju. Centriranjem se vraća fokus na aktivnosti ka zajedničkim organizacionim ciljevima.

Organizaciju centriramo kroz 3 glavne oblasti:

  1. trening i edukacija,
  2. opis posla – odgovornosti i uloga
  3. vrednosti i vizija. Kuda idemo i kako se ponašamo na tom putu.

U centriranju organizacije najviše učestvuje menadžment na svim nivoima (niži, srednji i viši). Kada se uspostavi lanac komande, treba razmotriti koji ljudi ili odeljenja imaju reč u odlukama. Menadžment ne odlučuje o centriranju već prati viziju osnivača ili upravnog odbora. Menadžment sprovedi ono što je dogovoreno. Centriranje se radi svakodnevno i revidira na godišnjem nivou.