Uređeno radno okruženje po 5s metodi

Pijaca-blog

Verovatno ste imali priliku čuti za princip 5S čija je svrha kontinuirano poboljšanje radnog područja. Osnovni cilj 5S je stvoriti viši stepen kulture i efikasnosti na radnom mestu. Jednostavno i izvodljivo bilo u poslovnim ili proizvodnim procesima, kancelarijama, i sa te strane je pogodna za sve.

 

Interesantno je da naizgled jednostavan alat poput 5S-a može da zbuni kako same proverivače tako i one od kojih se očekuje da radno mesto održavaju urednim i po pravilima 5S-a. Kako bi vam olakšali i omogućili da radno mesto ocenite za 5 minuta u donjoj tabeli je dato ključno pitanje. Odgovaranjem na njega i procenom stepena tačnosti lako ćete oceniti radno mesto. U slučaju da neko radno mesto ne odgovara standardu kompanije u koloni „Koristi tehniku za unapređenje“ data je i tehnika koju je poželjno primeniti kako bi se došlo do željene ocene.

 

5S – Brzi pregled nivoa uređenosti radnog mesta

 

 

Naziv:

 

Ključno pitanje Koristi tehniku za unapređenje:

 

S1
Sortiraj
Da li na radnom mestu postoje nepotrebne stvari (delovi, alati, škart, mašine…)? Red Tag
S2
Složi
Da li je predviđeno mesto za sve, i da li je sve na predviđenom mestu?  Špageti mapa, sencenje
S3
Sjaj
Da li je sve očišceno i uredno (pod, mašine, alati, materijal…)? Edukacija
S4
Standardizuj
Da li su zaposleni upoznati za svim procedurama i pravilima? S.O.P., O.P.L., Vizuelizacija
S5 Samodisciplina Da li postoji konstantan napredak ili uređenost radnog mesta osciluje od dana do dana? 5S Audit, 5S table

 

Kako ste procenilli svoje radno mesto? Pišite nam o vašim rezultatima i utiscima.

 

Autor

Nikola Marjanović

Ovaj post ima jedan komentar

  1. kimonokaitoriya

    Thanks so much for the post.Much thanks again. Really Cool.

Ostavite odgovor

Milovana Glišića 42
34000 Kragujevac, Srbija

063 844 37 27 | 034 253 236

office@balance.rs

2008 – 2020 ⓒ Copyright – Balance Consulting

Web design & Development QTecho