P.S. Vidi šta si me naterao da uradim

Kao HR konsultant često imam prilike da posmatram timove i pojedince u pasivnom ili aktivnom buntu prema kompaniji, menadžmentu, meni ili najčešće Univerzumu. Naravno, kada je bunt aktivan nekako bude jednostavnije. Tu je, vidljiv je, jasan je i na njemu možemo da radimo.

Continue Reading P.S. Vidi šta si me naterao da uradim