COACHING

Coaching je interaktivni proces koji vama kao pojedincu, članu tima, čitavom timu ili organizaciji, omogućava razvoj potencijala i efikasnije i efektnije dostizanje boljih rezultata.

Coaching ima ulogu pokretačke snage koja oslobađa ljudski potencijal za stvaranje novih ideja i ponašanja koja vode do uspeha. Cilj coachinga jeste Vaš lični i profesionalni razvoj, kroz proces rasta i učenja.